Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо ліквідації, пониження ступенів та перейменування навчальних закладів Хотинської міської територіальної громади

Повідомлення
23.12.2021

Інформаційне повідомлення про проведення громадського
обговорення щодо ліквідації Анадольського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад», Пашковецького навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад», Ярівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад», Крутенківської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів, Каплівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Хотинської міської ради, пониження в ступені Біловецького навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад», Хотинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ степенів №1 та зміна типу закладів освіти:
- у ліцеї Данковецький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», Круглицький навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», Хотинський опорний заклад загальної середньої
освіти;
- у гімназії Біловецький навчально - виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», Хотинської загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів
№1.
 
1.Найменування організатора громадського обговорення -  Хотинська
міська рада.
 
2.Мета: врахування думки жителів Хотинської громади щодо ліквідації
Анадольського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Пашковецького
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад», Ярівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», Крутенківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,
Каплівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Хотинської міської ради,
пониження в ступені Біловецького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад», Хотинської загальноосвітньої школи І-ІІІ степеня №1 та зміна типу
закладу освіти Данковецького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад», Круглицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
Хотинський опорний заклад загальної середньої освіти.

Відповідно ст. 143 Конституції України: «Територіальні громади села, селища,
міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування

управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних адміністративнотериторіальних одиниць і
контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно
до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх
результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні
підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх
діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до
їхньої компетенції».
Відповідно до п.30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми
власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Згідно п.2 ст 32. ЗУ « Про повну загальну середню освіту» Реорганізація,
зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості
допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного
рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до
прийняття відповідного рішення.
На сьогодні чимало  жителів сільської місцевості Хотинської
територіальної громади вбачає  проблему діяльності вище зазначених
закладів освіти Хотинської міської ради тільки в умисних намірах влади
понизити у ступенях школу через відсутність належної кількості учнів,
тобто, наповнюваності, а також, через  великі витрати на його утримання.
А тому  і вирішення проблеми вбачають тільки в тому, щоб «відстояти»
школу, лише б  школа працювала, а в іншому випадку, на їх переконання,
немає школи – немає села.
Та давайте будемо відвертими,  основна проблема не в тому, що на
сьогодні дані заклади освіти Хотинської міської ради не відповідають
вимогам чинного законодавства в тому числі в частині наповненості
класів, яка для нашої громади  розрахована на рівні 18 учнів. Хоча і цей
момент потребує роз’яснення. Розрахункова наповнюваність класів
визначається з урахуванням кількості населення та щільності його
проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного
бюджету, яка передбачена,  виключно, на заробітну плату педагогічних
працівників.   Тобто,  освітня субвенція до  бюджету Хотинської громади 
надходить тільки  на ті класи, де  наповнюваність становить 18 учнів. Всі
інші класи з кількістю менше 18 учнів  утримуються лише за рахунок
власного бюджету громади.
Таким чином на кінець 2022/2023 н.р. у Анадольському навчально-
виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» навчається 58 учнів в 7-ми класах, середня
наповнюваність яких становить 8,3 учня, а вартість утримання одного
учня становить – 41,7 тис. грн; у Пашковецькому навчально-виховному
комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний

навчальний заклад» навчається 72 учнів в 9-ти класах, середня

наповнюваність яких становить 8 учнів, вартість утримання одного учня
становить – 39,7 тис.грн; у Ярівському навчально-виховному комплексі
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» навчається 102 учнів в 9-ти класах, середня наповнюваність яких
становить 11,3 учня, а вартість утримання одного учня становить – 30,0
тис. грн; Крутенківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів навчається 68
учнів в 8-ми класах, середня наповнюваність яких становить 8,5 учня, а
вартість утримання одного учня становить – 39,8 тис. грн; у Каплівській
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Хотинської міської ради навчається 101
учнів в 9-ти класах, середня наповнюваність яких становить 11,2 учнів, а
вартість утримання одного учня становить – 34,1 тис. грн; у Біловецькому
навчально-виховному комплексі «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» навчається 92 учнів в 11 класах,
середня наповнюваність яких становить 8,3 учня вартість утримання
одного учня становить – 47,1 тис. грн; Хотинській загальноосвітній школі І-
ІІІ ступеня №1 навчається 202 учнів в 11 класах середня наповнюваність
класів становить 18,3 учня вартість утримання одного учня становить –
34,2 тис. грн;
Тобто, жоден з класів вище зазначених шкіл Хотинської міської
ради не відповідає мінімальному рівню наповнюваності.
Для порівняння, в Хотинському опорному закладі загальної
середньої освіти Хотинської міської навчається 815 учні в 32 класах,
середня наповнюваність яких становить 25,5 учня вартість утримання
одного учня становить - 27,3 тис. грн; у Хотинському ліцеї №5 –ОЗЗСО
Хотинської міської ради навчається 404 учні в 19 класах, середня
наповнюваність яких становить 21,2 учня вартість утримання одного учня
становить – 30,6 тис. грн.
Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише
частину заробітної плати педагогічного персоналу, а решту виплати
заробітної плати педагогічному персоналу, оплата комунальних послуг та
утримання технічного персоналу, здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету. Варто зауважити, що ОТГ витрачає значні кошти на
опалення напівпорожніх приміщень школи,  хоча ці кошти громада могла
б вкладати в енергоефективні заходи та спрямовувати на проекти
розвитку, закупівлю комп’ютерного обладнання для шкільних класів, або
ж витратити їх на ремонт доріг населених пунктів,
облаштування вуличного освітленням, провести заходи з благоустрою. 
Та втім, головне не це. Головне – це якість знань, рівень підготовки
учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків,
вчитися здобувати лідерські навики,  мати можливість повноцінного 
розвитку своїх  здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у
конкурентному учнівському середовищі, є у дітей мотивація до кращих
результатів у навчанні.

   Окрім того у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як
правило викладає кілька навчальних предметів, а у класах менше 5-ти
учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна
позакласна, спортивно-масова виховна робота, що не сприяє соціалізації
учнівської молоді.
Завдання школи, насамперед  - давати дітям якісні знання. Уже потім
це місце працевлаштування вчителів. 
Чому ми свідомо позбавляємо учнівську молодь  можливості
подискутувати зі своїми однокласниками на уроках, відчути комадний дух
під час занять фізичною культурою, обговорити результати дослідницької
діяльності на уроках біології, створювати спільні навчальні  проекти на
уроках інформатики? Тож, ті батьки, які турбуються  за майбутнє своїх
дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість
навчатися в навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути
якісні знання.
А якщо говорити за поширене  твердження, що не має школи - не має
села, то знову ж,  якщо в селі залишилося настільки мало дітей, що школа
стала категорично малокомплектною, то це не тому, що щось не так зі
школою - це демографічна ситуація змінюється в зв’язку із переїздом
молоді у великі міста та закордон. Але від цього не повинні страждати
діти.  Вони не повинні ні в чому уступати своїм  ровесникам та мати
добрий старт для дорослого життя. 
Громадське обговорення щодо ліквідації та пониження ступеня
закладів загальної середньої освіти Хотинської міської ради проводиться з
10.01.2022 по 10.02.2022
Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання   щодо
реорганізації.
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення
подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою із
зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
3.Місцезнаходження та адреса електронної пошти, за якими можна
отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення
– Хотинська міська рада, м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2А, e-
mail: hoti_amu@ukr.net
4. Громадські слухання відбудуться в  залі для засідань Хотинської
 міської ради 10.02.2022 року о 10.00 год.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше